2021-10-15

Utökad produktionskapacitet hos NOTE Torsby

NOTE Torsby fortsätter att investera i produktionskapacitet för att möta en kraftigt ökad efterfrågan från deras kunder.

NOTE Torsby fortsätter att investera i produktionskapacitet för att möta en kraftigt ökad efterfrågan från deras kunder. Innan sommaren levererade vi ytterligare 2st Seho SelectLine-C och förra veckan installerades även en Seho AOI & borstenhet i Torsby. Med det senaste tillskottet kommer selektiv processen automatiseras ytterligare ett steg vilket sparar mycket tid och förbättrar process kontrollen. ESD-Center är både stolta och ödmjuka för det fortsatta förtroendet där vi växer tillsammans med NOTE och fördjupar vårt samarbete.