2024-02-13

SMT R320

Norbit Selbu valde R320

Norbit Selbu valde en SMT R320 när en av deras SMT linor uppgraderades för att tillgodose en ökande efterfrågan från kunder och marknad. Vi är mycket glada att det numera finns en SMT på Norbits enhet i Selbu, stort tack för förtroendet.
På bilden syns Roar Ingdal och vår tekniker Thomas i samband med installation och driftstart.