2024-05-13

Norbit Røros & SMT

Norbit Røros fortsätter att välja SMT

Norbit fortsätter sin expansion och vi är glada att vara med och hjälpa till. Nyligen levererades den 5e SMT linan till Røros där vi installerade en SE3000 SPI, en SMT R320 och en SQ3000 AOI.

Vi är väldigt glada och tacksamma för vårt starka och långsiktiga samarbete med Norbit och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans.

 

Norbit Roros Cyber.jpeg