2023-09-07

Installation av SMT

SMT R360 till NOTE Herrljunga

För ett par veckor sedan installerade vi den senaste SMT R360. Ugnen är en viktig del i den nya linan hos NOTE Herrljunga som ska säkerställa att tillmötesgå kraftigt ökade tillverkningsvolymer i fabriken.

På bilden ser ni Anders Johansson, processtekniker på NOTE Herrljunga tillsammans med ESD-Centers Thomas Sørlie.

Stort tack för förtroendet och grattis till valet av energieffektiva SMT R360.