2021-03-16

Norautron växer och ESD-Center levererar arbetsplatser!

För att möta en ökad efterfrågan har Norautron i Vänersborg nyligen byggt ut sina lokaler och när de nya produktionsytorna ska iordningsställas valdes våra nya arbetsbord.

För att möta en ökad efterfrågan har Norautron i Vänersborg nyligen byggt ut sina lokaler och när de nya produktionsytorna ska iordningsställas valdes våra nya arbetsbord. Att vi kunde leverera och färdigställa 15 arbetsplatser på ca 1 vecka var en stark bidragande faktor att vi fick uppdraget.
Som framgår av bilderna är valet av gråa stolar till arbetsborden helt rätt och riktigt snyggt.