SQ3000

Serie 3D AOI
Modell SQ3000
PCB storlek 510 x510 mm
Kamera Multi 3D-sensors
Resolut Under 10 µm
Inspektionshastighet 40 cm²/sek (2D/3D)
Lödfog och andra defekter Saknad, polaritet, tombstone, billboard, flipped, fel komponent, gross body och lead damage
3D mät-inspektion Lifted lead, paketets samplanaritet, polaritetsdämpning och avfasning idenfikation
Mätning Gage R&R ˂10% @ ±3óµm (±80µm process tolerance)
Z höjdnoggrannhet 1µm on certification target)
Bildbehandling Autonomisk bildtolkning (AI²) Teknik
Dataimport Alla kolumnavgränsade textfiler med referensbeteckning, XY, vinkel, artikelnr, Valor processpresentation

Kontakta oss!

Vi finns här för dig! Vi nås på telefon mellan 08:00-16:00 och svarar alltid på mejl inom 48 timmar.