Testinstrument: Sko, Handledsband

Testinstrument: Sko, Handledsband

PGT 120 Teststation skor och handledsband

PGT 120 är en komplett teststation för kontrollmätning av skor och handledsband. Teststationen är lättanvänd och utför en snabb och noggrann kontroll av det personliga ESD-skyddet. Testresultaten redovisas både med ljud och med lysdioder.
 
PGT 120 kontrollmäter skorna var för sig. Mätningen kan även utföras i ett "hands free mode" då testen utförs automatiskt när personen ställer sig på skoplattan. PGT 120 kan även användas för access kontroll och kopplas till ett automatisk dörröppningssystem eller en s.k. barrier gate.

PGT 120 levereras komplett med skoplatta, anslutningssladd, transformator med nätsladd och kalibreringsprotokoll.
Tillhörande vägghållare beställs separat (7100.PGT100.101).

Art. nr. 7100.PGT 120


PGT 120 COM Teststation skor och handledsband

PGT 120 COM är en komplett teststation för att mäta och kontrollera resistansen på skor och handledsband precis om PGT120 men med tillägget att mätdata exporteras (RS232 interface). RS232 interfacet kan exportera mätdata i ASCII format för att passa de flesta tidsrappporteringsystem hanterar. Den exporterade mätdatan kan användas för flera olika applikationer t.ex:

  • Lagra och spåra mätdata i ert befintliga tidsrappportering- och personal administrations system
  • Etikett skrivare
  • Data insamling enheter

PGT 120 COM kan även levereras med mjukvara för att få ut rapporter på personer som testat skor och/eller handledsband med uppmätta värden.

Art. nr. 7100.PGT 120.COM              Produktvideo PGT120.COM

                                                            Produktvideo PGT.120COM DT3

 

 

 


IronMan Plus

Elektroniken blir allt känsligare för ESD/EOS och betydelsen av ett fungerande ESD-skydd blir allt mer viktigare. Sitter dessutom den känsliga elektroniken i kritiska produkter skärps kraven ytterligare.

IronMan Plus är en konstant monitor för övervakning av hela arbetsplatsen. Resistansen till jord för både handledsbandet och arbetsytan kontrolleras kontinuerligt och systemet larmar så fort resistansen är för hög eller om kontakten bryts. IronMan Plus kontrollerar även ”body voltage” på operatören eller kretskortet och larmar om den uppmäter laddning över inställd nivå, systemet larmar med ljud och ljus (led). IronMan Plus kan bara användas med dual-band handledsband med tillhörande sladd.

Till skillnad mot andra monitorer använder IronMan Plus en digital testsignal (millivolt) vilket eliminerar risken att orsaka störningar och skador på elektroniken.

Fördelarna med konstant monitors är flera där det mest väsentliga är att kontrollen utförs kontinuerligt när arbetet utförs och att systemet omgående larmar så fort någonting är utanför inställda larmnivåer. En annan fördel är att inga periodiska tester behöver göras vilket sparar både tid och pengar.

Art. nr. 161.200              Produkblad IronMan Plus


Walking Test WT5000

Kombinationen mellan ESD-golv och ESD-skorna är en mycket väsentligt del av det primära ESD-skyddet. Med Walking Test Kit mäter Ni uppladdningen på kroppen under gång på ESD-golvet, resultatet visas med hjälp av LED på instrumentet och/eller på PC med den medföljande mjukvaran. Kravet att verifiera kombinationen golv & skor blir allt viktigare och mätningen finns angiven i IEC61340-5-1. Instrumentet är mycket lättanvänt och resultatet visas "live" under mätningen. 

Art. nr. 7100.WT5000