Charge Plate Monitors

Charge Plate Monitors

EFM 51 CPS Charge Plate Set

Handhållen digital fältmätare som används för lokalisering av och uppmätning av elektrostatiska fält och laddningar t.ex. vid kontroll av förpackningsmaterial. EFM 51 konverterar automatiskt fält till volt (V/m => V) enligt inställt mätavstånd.

EFM 51 kan kompletteras med ett "Charge Plate Set" och kan då även användas för att kontrollera och verifiera joniseringsaggregat. I och med att metall plattan är relativt liten (75x150mm) är det lätt att utföra mätningarna även i trånga utrymmen t.ex. inuti maskiner. Setet består av charging plate, högspänningsgenerator, batteriladdare, jordningskabel och levereras i en konduktiv väska. EFM51 Charge Plate Set kan mäta urladdningstid ± 1000V till ±100V och offset laddningen.

Art. nr. EFM51CPS                Charge Plate Set inkl EFM51
Art. nr. EFM51CPS.SET        Charge Plate Set exkl EFM51


Charged Plate Monitor

Instrumentet som mäter effektiviteten och offset spänningen hos joniseringsutrustning. Med ett enkelt handgrepp (endast 2 knappar att sköta) mäter den avklingningen från +/- 1000 Volt till +/- 100 Volt. Den är kompakt och portabel, drivs antingen med 220 V eller ett internt batteri och kan kopplas till en PC för fjärrstyrning eller data loggning. Levereras med: Nätsladd, Jordningssladd, Avståndsstavar för hoisontell montering, Konduktiv transportlåda, Isolerande instrumentsladdar och CPM-mjukvara.

Vi kan erbjuda dygnshyra, kontakta kontoret.

Art. nr. 7100.CPM374