Elektrody

Minielektroda pomiarowa Ø4 mm     

Minielektrode stosuje się do regularnych pomiarów kontrolnych od punktu do punkt m.in. małych opakowań, tac termoformowanych, i innych produktów z krótkimi odstępami na taśmach transportowych i miejscach trudnodostępnych.

Zestaw zawiera przewodząca walizkę z minielektrodą.

Art. nr. 7220.840.SET

Sondy

Elektroda 2,25 kg / 63,5 mm    

Po pomiarów kontrolnych rezystancji od punktu do punktu oraz upływu do uziemienia, np. podłóg, stołów, wózków, krzeseł, itp. zgodnie z normą IEC-61340-5-1.

Elektroda pomiarowa może być korzystnie używana z instrumentami SRM200 SRM100 i METRISO 2000.

Art. nr. 7220.850Zestaw, elektroda pierścieniowa do pomiarów rezystancji powierzchownej

Służy do pomiaru rezystancji powierzchniowej i objętościowej np. opakowań ESD. Wymagane dociążenie do normatywnego ciężaru 2,5 kg (elektrodą modelu 850).

Zestaw zawiera elektrodę pierścieniową, płytkę metalową, płytkę izolacyjną, walizeczkę z tworzywa przewodzącego oraz świadectwo kalibracji.

Art. nr. 7220.880.SET