Edukacja i kontrolaSzkolenie podstawowe

Dostosowujemy szkolenia wzdłuż Państwa firmy i produktów, wymagań klientów, wewnętrznych procedur i standardów międzynarodowych. Program zapewnia podstawową i najistotniejszą wiedzę o zjawisku ESD, metody ochronny elektroniku przed elektrostatycznym wyładowaniem, systemy uziemienia osobistego i znaczność strefy EPA (Electrostatic Protective Area).


Szkolenie dla koordynatorów

Szkolenie dla koordynatorów ESD jest skierowane dla inżynierów i personelu zarządzającego procesem produkcji i jakości. Przeznaczone także dla osób, które będą aktywnie pracować z ochroną ESD w firmie. Uczestniczy powinni wpierw przejść podstawowe szkolenie. Zagłębiamy się w proces produkcyjny, budowy i planowanie stref EPA, i cały łańcuch od wypakowania komponentu elektronicznego do gotowego produktu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.


Szkolenie audytu i techniki pomiarowej

Szkolenie jest dopasowane dla Państwa potrzeb i środowiska produkcyjnego. Kurs jest kierowany do przyszłych koordynatorów ESD, inżynierów jakości i kierowników produkcji. Praktyka ESD obejmuje zarówno metodologie audytu jak i użycia różnych mierników.


Szkolenie nawrotowe

Nawrotowe szkolenia adresowane są do osób z podstawową wiedzą o ESD ale które chcą sobie przypomnieć najistotniejsze elementy i odświeżyć wiedze.


Pomiary kontrolne

Z naszym unikatowym zestawem mierników możemy pomóc w pomiarach:

* Instalacji podłogi / posadzki ESD poprzez badanie rezystancji, walking test, i punktu uziemienia
* Weryfikacji funkcjonalności ochrony w strefach EPA, przez pomiary krzeseł, wózków, stacji roboczych, środków ochrony indywidualnej np. odzieży, i wielu innych elementów.
* W czasie rzeczywistym podczas produkcji / montażu linii SMT.


Rewizja / Audyt

Realizujemy audyty ESD, od pojedynczego miejsca pracy do całej fabryki. Głównym elementem są pomiary na stanowiskach roboczych, liniach montażowych i materiałach znajdującym się w strefie EPA. Zakres kontroli jest dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. Po przeprowadzonym, audycie przedstawiamy pełen raport z wynikami oraz rekomendacje działań korygujących ewentualne braki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.