Torkskåp

Torkskåp

Vår nya leverantör MP elektronik har utvecklat en familj av torkskåp för att möta dagens hårdare krav att lagra kretskort och MSD komponenter.

För mer information kontakta oss eller gå in på: www.mpelektronik.cz