Renhetstest

Renhetstest från Gen3

Renhetstestare från Gen3 används för att verifiera renheten på kretskorten före och efter tvättning. Renhetstest är en enkel och stabil process och utrustningarna ger ett snabbt resultat. Produktpresentation på youtube.

Utustningarna finns i olika storlekar och utföranden.

För mer information kontakta oss eller gå till: www.gen3systems.com