Komponentformning

Komponentformningsmaskiner

Vår tyska leverantör EBSO har sedan länge varit en välkänd tillverkare och leverantör av komponentformningsmaskiner.  
Man har utrustningar för lösa och bandade axiella- och radiella komponenter, kontaktdon, kraftkomponenter, IC-kretsar m.m.

För mer information kontakta oss eller gå in på: www.ebso.com