Stenciler

Tecan

Tecan, den kompletta leverantören av stenciler, behärskar samtliga tillverkningsteknologier vad gäller stenciler.

  • Etsade Stenciler
  • Laserskurna Stenciler
  • Elektroformade Stenciler
  • Multilevel Stenciler

Broshyr

Tecan har utvecklat ett mycket enkelt och hanterbart Spännramssystem.

  • Tecfoil

För mer information kontakta oss eller gå in på deras hemsida.