Stenciler

Tecan

Tecan, den kompletta leverantören av stenciler, behärskar samtliga tillverknigsteknologier vad gäller lodpasta stenciler.

  • Etsade Stenciler
  • Laserskurna Stenciler
  • Elektroformade Stenciler
  • Multilevel Stenciler

Till detta har Tecan utvecklat marknadens enklaste och mest hanterbara Spännramssystem.

  • Tecfoil

För att enkelt och hanterbart hålla reda på samtliga stenciler.

  • Tecfoil Lagringssystem
  • Rakelblad

För mer information kontakta oss eller gå in på: www.tecanprecision.com