Heraeus

Lödkemi från Heraeus

Heraeus erbjuder ett stort sortiment av lim, bl.a. med inriktning mot ytmonteringslim. Heraeus har en mycket stark position och är leverantör till många automotive företag i Europa vilket är ett tydligt bevis på produkternas presantanda och kvalité. En annan viktig faktor till framgången är att kontinuerligt utveckla och förbättra både befintliga och nya produkter för att tillgodose marknadens krav och teknikutveckling.