Dry Cabinets & MSD Skydd

MSD Skydd

Fukt i mönsterkort och komponenter kan leda till s.k. "pop-corning" under lödprocessen och bör förvaras i torrt klimat. Vi erbjuder olika alternativ av MSD (Moisture Sensitive Device) skydd, från torrskåp till vakuumförpackningsmaskiner med tillhörande förbrukningsmaterial såsom påsar, torkmedel och HIC.