AOI & SPI

Cyber Optics Inspektion

CyberOptics utvecklar och tillverkar automatiska inspektionssystem (AOI) för monterade och lödda kretskort samt 3D-inspektion system för lodpasta screentryckta alt. dispenserade kretskort.

För mer information kontakta oss eller gå till: www.cyberoptics.com