Utbildning & Kontrollmätning

I vårt sortiment ingår olika tjänster såsom ESD utbildningar, kontrollmätningar och heltäckande revisioner.

ESD Utbildning via Teams

I samarbete med Rise har vi anpassat utbildningsmaterialet och för första gången kommer vi genomföra en öppen ESD-utbildning på distans via Teams. Det här är ett utmärkt tillfälle att öka dina kunskaper och erfarenheter samt diskutera praktiska frågor och erfarenheter inom ESD-området.

Innehåll och upplägg framgår hittar ni i pdf-filen här nedan.

Kursledare för utbildningen är Ingvar Karlson från Rise med oändligt många års erfarenhet och kunskap i praktiskt ESD-arbete.

ESD Utbildning 5 november 2020 - FULLBOKAD

ESD Utbildning 1 december 2020

Kontakta oss vid frågor och/eller anmälan.Grundutbildning

Alla på företagen bör genomgå en ESD-Grundutbildning.
Vi anpassar utbildningarna utefter Er verksamhet och produkter, kundkrav, interna rutiner och internationella standarder. Utbildningen ger en grundläggande insikt i ESD och om hur vi skyddar elektroniken mot detta fenomen. Efter genomförd utbildning ska alla förstå betydelsen i arbetet med ESD inom elektronik produktion.


Koordinatorutbildning

Denna utbildning är en anpassad utbildning för de (exempelvis ESD-koordinatorer) som ska jobba aktivt med ESD-skyddet inom företaget. Även denna utbildning anpassas utifrån företagens förutsättningar och verksamhet. Erfarenhet och behov är en viktig sak för att genomföra en kvalitativ och givande utbildning. Det är viktigt för oss att vi uppfyller kundens förväntningar och inte ha delar som inte berör företaget och verksamheten. De som går denna bör ha en grundutbildning sedan tidigare.
Kontakta oss för att få mer information och vidare diskussion.


Revision och Mätteknik

Denna utbildning är en förgrening från grundkursen och riktar sig till ESD samordnare, ombud eller de som praktiskt ska jobba med ESD-underhållet på företaget. Revisionsdelen innehåller både revisionsmetodik och praktiskt genomförande. Denna utbildning anpassas också efter Ert behov, instrument och verksamhet.


Repetionsutbildning

Repetionsutbildning är till för de som gått grundutbildning och som behöver en repetitiv utbildning inom ESD.


Kontrollmätningar

Med vår unika instrument uppsättning kan vi hjälpa Er med olika kontrollmätningar bland annat: 

  • Installationsgodkänna ett ESD-golv genom resistansmätning och walking test
  • Kontrollmäta och verifera funktionen på ESD-skyddsprodukter såsom stolar, vagnar, arbetsplatser, personligt skydd m.m.
  • Realtids mätningar under pågående produktion/montering i SMT-linor.

Revision / Audit

För att få en nulägesanalys av Ert ESD-skydd och faktiska ESD-miljö genomför vi ESD-revisoner, de kan gälla allt från en enskild arbetsplats till hela företag och fabriker.
En del av revisionen är att vi genomförs praktiska mätningar på arbetsplatserna, i monteringslinorna och på material inom EPA. Revisionens omfattning och upplägg går vi igenom tillsammans innan genomförandet för att uppfylla Era önskemål och förväntningar. Efter genomförandet upprättar vi en fullständig rapport med resultat och förslag på korrigerande åtgärder. Kontakta oss för mer information.