ESD Event Detectors

ESD Event detectors

EM EYE

EM EYE som påvisar om Ni har några spöken i Er tillverkning. Med EM EYE kan Ni identifiera, lokalisera och även mäta storleken på de skadliga elektrostatiska urladdningarna!

Instrumentet är väldigt lättanvänt, handhållet och kan användas för mätningar både på t.ex. en arbetsplats och inuti en maskin där det oftast är väldigt ont om utrymme. Alla mätdata kan lagras internt på ett SD minne och enkelt överföras till PC för lagring, dokumentation och spårbarhet.

Användningsområdet för EM Eye är väldigt brett:

  • ESD-audit och diagnos av den faktiska ESD miljön.
  • Spara och säkerställ spårbarheten på ESD mätningar.
  • Följ flödet av en utsatt komponent, övervaka kritiska arbetsmoment i tillverkningsprocessen.

EM Eye kan ställas in för att detektera HBM (Human Body Model), MM (Machine Model), CDM (Charge Device Model).

Art. nr. 161.400


EM Aware

EM Aware är ett kraftfullt och användbart system för att analysera den faktiska ESD-miljön i realtid under pågående produktion i t.ex. SMT-linan.

Systemet består av 2 till 6 monitors med var sin antenn som placeras så nära mätobjektet/processen som möjligt. Monitorerna kopplas till PC via en datainsamlingsbox och med hjälp av mjukvaran kan ni se och spela in eventuella statiska fält och urladdningar som sker under tillverkning och hanteringen. Med hjälp av mätdata kan statiska fält och urladdningar lokaliseras och orsakerna identifieras och analyseras. EM Aware kan även kontrollera urladdningstider och balansen på eventuell joniseringsutrustning som används i mätområdet.

Produktblad

Art. nr. 161.250 - EM Aware starter kit 4 monitors

Art. nr. 161.300 - EM Aware starter kit 6 monitors