Jeśli ESD Center

Firma ESD-CENTER

Jesteśmy partnerem ulepszającym wartość i jakość Państwa produktów, w zakresie ochrony ESD i produkcji obwodów drukowanych. Oferujemy wybór artykułów wysokiej i sprawdzonej jakości, takich jak opakowania ESD, narzędzia, i antystatyczna ochrona osobista wśród wielu innych produktów wykorzystywanych w strefie EPA. Oferujemy również bardzo szeroki zakres materiałów i maszyn do procesu produkcyjnego, na przykład do lutowania, lakierowania i mycia elektroniki.

Z szeroką wiedzą techniczną i wieloletnim doświadczeniem pomożemy Państwu opracować i wdrożyć właściwą ochronę ESD z najlepszych rozwiązań technologicznych. ESD Center zatrudnia obecnie 18 pracowników z obrotem około 70MSEK. Centrum logistyczne znajduje się w Malmö i biuro sprzedaży w Sztokholmie.

 

ADDTECH

ESD centrum należy do MI Group, jednostką działalności grupy Addtech. Obroty grupy MI szacowane są do ok. 350 milionów koron, zatrudniając 70 pracowników w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii i Estonii.

Spółki grupy zapewniają zwiększenie wydajności przez dostarczanie komponentów, systemów i materiałów dla odbiorców przemysłowych w dziedzinach automatyki przemysłowej, sieci światłowodowych i rozwoju i produkcji elektroniki. MI-Group posiada długoterminowe relacje z klientami, z większości skandynawskie firm high-tech, starając się dostarczyć dodatkową wartość produktów i rozwiązań w celu zwiększenia produktywności klientów.

Addtech jest grupą handlującą technologie. Zapewnia zarówno techniczną i finansową wartość do związków pomiędzy producentami a klientem. Addtech działa w wybranych niszach w ramach rynku nowoczesnych produktów i rozwiązań. Grupa zatrudnia około 2.200 pracowników z rocznym obrotem 7 miliardów koron, z sprzedażą do ponad 30 krajów.

Koncern Addtech składa się z setek spółek operacyjnych. Wszystkie starają się być liderami rynku w swojej dziedzinie. Firmy posiadają wspólną kulturę, w których przedsiębiorczość i techniczna ekspertyza są kluczową koncepcją, a gdzie małe firmy wykazują się elastycznością, w połączeniu z szeroką siecią kontaktów, zasobów i siły finansowej koncernu.


/ / Johan Sjöö, CEO Addtech

Polityka jakości

Dla nas jakość, jest stawianie klienta na pierwszym miejscu. Zapewniamy politykę jakości w ESD-Center AB przez

• Zaangażowanie wszystkich pracowników w systemie jakości.

• Zapewnienie oczekiwań i wymagań klienta.
• Codzienna praca z ciągłym ulepszaniem, aby osiągnąć nasze cele i klienta wymagania.

 

 

 

Polityka ochrony środowiska

Ochrona środowiska jest integralną częścią działalności ESD-center AB w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju pomiędzy technologią a środowiskiem. Co oznacza wykorzystanie zasobów naturalnych w sposób, aby nie naruszyć warunków życia przyszłych pokoleń. Cel osiągamy poprzez zobowiązanie się do ciągłego udoskonalenia i wyboru produktów wyższej jakości spełniających globalne standardy i dyrektywy, oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Działalność ESD Center AB, składa się głównie z handlu i dystrybucji, więc nasz wpływ na środowisko pochodzi głownie od transportu i materiałów eksploatacyjnych.

Ważnym elementem pracy nad środowiskiem w branży handlu i dystrybucji jest rozwinięta współpraca z dostawcami na celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko w całym procesie produkcyjnym. Wybór ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań i produktów do dystrybucji w sposób rozsądny jest również bardzo ważny.

ESD-Center AB zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i wymagań ochrony środowiska. Decyzje są podejmowane racjonalnie na ile jest to technicznie wykonalne, uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie.


Aby uzyskać więcej
informacji prosimy o kontakt, Stefan Sjökvist, CEO