Nyhet

Zestron Eye Mobile

ZESTRON® EYE Mobile är den perfekta enheten för att kontrollera koncentrationen av tvättvätska.
Den kan användas för flera tvättutrustningar för kretskort och stenciler, endast en enhet behövs.
Den kan konfigureras med olika profiler/inställningar för varje enskild utrustning. Med hjälp av menyerna i mjukvaran kan användarna göra snabba och noggranna mätningar av koncentrationen.
Utöver detta kan enheten rekommendera dosering av tvättvätska eller avjoniserat vatten för att uppnå den optimala blandningen.
För att uppfylla krav på spårbarhet och dokumentation sparar ZESTRON® EYE Mobile
alla uppmätta värden som kan exporteras via USB.

Arkiv

Kategorier

Populära ämnen