Om ESD Center

Företaget

ESD-Center är en värdeskapande samarbetspartner till företag inom tillverkning av kretskort och elektronik. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att vara effektiva, konkurrenskraftiga och lönsamma genom att; 

  • Erbjuda marknadens bredaste sortiment av kvalitetssäkrade ESD-produkter såsom emballage, instrument, personligt skydd, arbetsplatser och andra produkter som ska användas inom ett så kallat EPA-område. Med ett högt tekniskt kunnande och lång erfarenhet kan vi hjälpa Er att ta fram och implementera ett väl fungerande och anpassat ESD skydd utifrån Er verksamhet.
  • Erbjuda ett komplett sortiment av produktionsutrustning och process material från ledande leverantörer för tillverkning av kretskort och elektronik. Våra duktiga medarbetare har lång och gedigen bakgrund inom ytmontering och hjälper gärna till med att utveckla och optimera processerna.

ESD-Center är idag 18anställda och vi omsätter ca 85MSEK. Huvudkontoret med kundsupport, administration, logistik och lager finns i Malmö. I Stockholm har vi ett försäljningskontor, Stockholm är även utgångspunkten för två av våra servicetekniker. 2018 etablerade vi ett kontor i Ski utanför Oslo med försäljning och lager samt lokal service och support. Expansionen utanför Sverige fortsatte 2019 då vi öppnade upp lagret i Pärnu, Estland. Härifrån levererar vi till våra kunder i Baltikum, utöver lager har vi även en servicetekniker i Estland som når samtliga kunder i Baltikum på ca 4-5timmar.

ADDTECH

ESD-Center ingår i Addtech Components Sverige som är en affärsenhet inom Addtech-koncernen.

Addtech är en teknik- handelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar.  Koncernen har cirka 3 000 medarbetare, omsätter cirka 11 miljarder SEK och försäljning till ett 20-tal länder.
 
Addtech består av ca 130 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka.
// Niklas Stenberg, Koncernchef Addtech AB

Kvalitetspolicy

Kvalitet för oss på ESD-Center AB är att sätta kunden i centrum. Vi säkerställer kvalitetspolicyn inom ESD-Center AB genom a

  • Engagera alla medarbetare i kvalitetssystemet.
  • Säkerställa kundens förväntningar, önskemål och krav.
  • Dagligen jobba med ständiga förbättringar för att uppnå våra och kundens mål och krav.

 

 

 

Miljöpolicy

För ESD-Center AB är miljöfrågorna en integrerad del av affärsverksamheten med syfte att uppnå en varaktigt hållbar utveckling, vilket innebär att naturresurserna utnyttjas så att inte kommande generationers livsvillkor äventyras. Detta skall ske genom en kontinuerlig strävan att ständigt förbättra oss och förebygga föroreningar.
ESD-Center’s verksamhet består främst av handel och distribution, varför miljöpåverkan är i huvudsak hänförlig till transporter och förpackningsmaterial.

En viktig del i miljöarbetet inom handel och distribution är ett utarbetat leverantörssamarbete med inriktning att minska produkternas miljöpåverkan under hela tillverkningsprocessen. Att välja miljövänliga förpackningslösningar och att distribuera produkterna på ett resurseffektivt sätt är också av stor betydelse.
ESD-Center AB har ett åtagande om att uppfylla miljölagar och andra miljökrav. Miljöåtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.
För mer information kontakta Stefan Sjökvist, VD