CSR

För ESD-Center är det både viktigt och självklart att stötta olika organisationer för att utveckla vårt samhälle, hjälpa utsatta människor och stötta forskning inom hälsa och miljö. För oss är inte ”alla kan göra något” en klyscha utan någonting vi tror på och lever upp till.
Varje år stöttar vi bland annat;
Föreningslivet i Sverige - Vi anser att de gör ett fantastiskt och ovärderligt arbete för barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
UNICEF – Barnen är de som drabbas hårdast vid bla naturkatastrofer, konflikter, fattigdom m.m. UNICEF når ut där det behövs som mest och med rätt typ av insats och gör bra prioriteringar. Bland annat satsar, stöder och organiserar mycket inom skolor och utbildning som är en av de viktigaste faktorerna för att komma ur fattigdom och förtryck.
”Fuck Cancer” - Olika organisationer som stöder och hjälper cancerforskningen, bla Rosa bandet, Mustasch kampen och barncancerfonden.
Stadsmissionen och Vid Din Sida - Hjälper utsatta människor och familjer som har svårt att få pengarna att räcka till mat, tak över huvudet, kläder mediciner m.m.

”Kontinuerlig lönsam tillväxt ” är ett motto inom Addtech koncernen som driver oss framåt både i vår långsiktiga ambition men även i den dagliga verksamheten. Tillväxt och utveckling är även någonting vi jobbar med kontinuerligt för personalen, att få våra medarbetare att växa och utvecklas är en kärnfråga och det går hand i hand med att utveckla ESD-Center.