Addtech

Addtech

ESD-Center ingår Addtech Components Sverige som är ett affärsområde Addtech-koncernen. I affärsområdet ingår ca 18 företag. Addtech koncernen består idag av ca 130 företag med totalt ca 2 900 anställda och en sammanlagd omsättning på drygt 10 miljarder SEK.